Roman Plaza Tố Hữu là tổ hợp khu căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại

Roman Plaza Tố Hữu là tổ hợp khu căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại

Roman Plaza Tố Hữu là tổ hợp khu căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN